رزرو +90 242 272 79 79

طعم

مدل "شامل همه چیز" از ساعت 07:00 – 03:00 ارائه می گردد و شامل نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی داخلی می باشد.
دو عدد رستوران شامل سرپوشیده و روباز و همچنین یک اسنک بار که در فصل تابستان خدمات خود را ارئه می نماید موجود می باشد (بنابر شرایط آب و هوائی و فصلی تعداد آنها ممکن است تغییر نماید

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2022 | All Rights Reserved
Wax Ajans