رزرو +90 242 272 79 79

الف – اسخر و پلاژ

استفاده از تخت و چتر و تشک مخصوص ساحل و استخر رایگان می باشد. در محیط استخر دوش، توالت و کابین رختکن موجود می باشد          

ATTELIAاستخر

• مساحت: 200 متر مربع
• عمق: 1،25mt - 2.25mt
• ساعت خدمات: 10:00 - 18:00
• تاریخ خدمات: 01/04 - 31/10

• استفاده از حوله ، چتر و تشک برای استفاده در ساحل و استخر رایگان است.
• این خدمات بسته به شرایط آب و هوایی ممکن است تغییر کند.

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2022 | All Rights Reserved
Wax Ajans